Khái niệm về truy xuất nguồn gốc – Vì sao truy xuất nguồn gốc trở nên quan trọng

Khái niệm về truy xuất nguồn gốc - Vì sao truy xuất nguồn gốc trở nên quan trọng 1

Khái niệm về truy xuất nguồn gốc – Vì sao truy xuất nguồn gốc trở nên quan trọng

  1. Khái niệm về truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi tất cả các quy trình từ mua sắm nguyên liệu thô đến sản xuất, tiêu thụ và thải bỏ để làm rõ “khi nào và nơi sản phẩm được sản xuất bởi ai.”

Do cải thiện chất lượng sản phẩm và sự gia tăng nhận thức về an toàn trong những năm gần đây, truy xuất nguồn gốc ngày càng có tầm quan trọng và lan rộng ra nhiều lĩnh vực, như ô tô, điện tử, thực phẩm và dược phẩm.

Phần này mô tả kiến ​​thức cơ bản về truy xuất nguồn gốc ngày càng phổ biến.

truy xuất nguồn bằng tem qr ode
truy xuất nguồn bằng tem qr ode
  1. Hai quan điểm về truy xuất nguồn gốc

Mặc dù có nhiều cách khác nhau để xem truy xuất nguồn gốc, nhưng nhìn chung có thể được chia thành hai quan điểm: truy xuất nguồn gốc chuỗi và truy xuất nguồn gốc nội bộ.

2.1 Truy xuất nguồn gốc chuỗi

Khái niệm chung về truy xuất nguồn gốc trên thế giới áp dụng cho truy xuất nguồn gốc chuỗi.

Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng có nghĩa là lịch sử từ mua sắm nguyên liệu thô và các bộ phận đến gia công, phân phối và bán hàng có thể được truy tìm tiến hoặc lùi.

Các nhà sản xuất có thể theo dõi những nơi mà sản phẩm của họ đã được giao (= có thể theo dõi được) trong khi các công ty và người tiêu dùng ở hạ lưu có thể hiểu được những nơi mà các sản phẩm trong tay họ đã đến (= có thể truy ngược lại).

Tem bảo hành truy xuất nguồn gốc điện tử kết hợp SMS
Tem bảo hành truy xuất nguồn gốc điện tử kết hợp SMS

Điều này cung cấp cho các nhà sản xuất lợi ích của việc điều tra nguyên nhân và thu hồi sản phẩm dễ dàng hơn khi xảy ra sự cố không mong muốn với sản phẩm của họ.

Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng điều này như một chuẩn mực để lựa chọn các sản phẩm có độ tin cậy cao, mà không phải lo lắng như dán nhãn sai.

2.2 Truy xuất nguồn gốc nội bộ

Truy xuất nguồn gốc nội bộ có nghĩa là giám sát sự chuyển động của các bộ phận/sản phẩm trong một khu vực cụ thể hạn chế trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chẳng hạn như một công ty hoặc nhà máy.

Ví dụ, một nhà máy lắp ráp động cơ mua các bộ phận động cơ như trục cam và piston từ các nhà cung cấp và lắp ráp chúng.

Quản lý và sử dụng lịch sử sản xuất và kết quả kiểm tra của các bộ phận này của nhà máy cũng có thể được coi là truy xuất nguồn gốc nội bộ.

Tem truy xuất nguồn gốc nông sản
Tem truy xuất nguồn gốc nông sản

Liên hệ in tem chống hàng giả giá rẻ

Tem chống hàng giả đồng hồ casio 2

Webintemchonghanggia.com

YoutubeTem Chống Giả Tân Hoa Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *